برگزاری کلاس های آنلاین در سامانه lms

کلاس های غیر حضوری در صورت ضرورت با استفاده از سامانه داخلی قدرتمند lms و با امکانات جانبی کامل تشکیل می گردد.

;